Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 15548-1

STN P CEN/TS 15548-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN P CEN/TS 15548-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 24
Language:
EN
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky. Časť 1: Merania pri zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
English title Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 ?C to 850 ?C
Release Date: 01. 04. 2012
Date of withdrawal: 01. 11. 2014
ICS: 91.100.60
Sorting character/National clasification code 73 0714
Level of incorporation: idt CEN/TS 15548-1:2011
Official Journal 03/12
Amendments
Replaced by: STN P CEN/TS 15548-1:2014-11 (73 0714)
Repleces:
Note in Official Journal: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do novembra 2013.
Subject of the standard: