Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN P CEN/TS 15548-1

STN P CEN/TS 15548-1

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN P CEN/TS 15548-1
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 24
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky. Časť 1: Merania pri zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Anglický názov: Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 ?C to 850 ?C
Dátum vydania: 01. 04. 2012
Dátum zrušenia: 01. 11. 2014
ICS: 91.100.60
Triediaci znak: 73 0714
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 15548-1:2011
Vestník: 03/12
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN P CEN/TS 15548-1:2014-11 (73 0714)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do novembra 2013.
Predmet normy: