Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15331

STN EN 15331

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 15331
Platnosť: Valid
Pages 24
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Kritériá návrhu, manažérstva a riadenia činností údržby budov
English title Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
Publication date 01. 05. 2012
Withdrawal date
ICS: 03.080.10, 91.040.01
Triediaci znak: 95 0106
Úroveň zapracovania: idt EN 15331:2011
Vestník: 04/12
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 15331:2011-11 (95 0106)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje kritériá a všeobecné metódy, ktoré sa môžu použiť na plánovanie, manažérstvo a riadenie údržby v budovách a ich okolí podľa príslušných zákonných požiadaviek, podľa cieľov majiteľov a používateľov a požadovanej kvality údržby.