Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 61439-2

STN EN 61439-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 61439-2
Platnosť: Valid
Pages 28
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače
English title Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
Publication date 01. 08. 2012
Withdrawal date 21. 05. 2024
ICS: 29.130.20
Triediaci znak: 35 7107
Úroveň zapracovania: idt IEC 61439-2:2011, idt EN 61439-2:2011
Vestník: 07/12
Amendments
Replaced by STN EN IEC 61439-2:2021-09 (35 7107)
Nahradené normy: STN EN 61439-2:2010-09 (35 7107)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 61439 definuje špecifické požiadavky na výkonové (priemyselné) rozvádzače (PSC ROZVÁDZAČE), takto: - ROZVÁDZAČE, ktorých menovité napätie neprevyšuje striedavú hodnotu 1 000 V alebo jednosmernú hodnotu 1 500 V; - stacionárne alebo prenosné ROZVÁDZAČE v skrini (v kryte) alebo bez nej (neho); - ROZVÁDZAČE určené na používanie v spojení s výrobou, prenosom, distribúciou a konverziou elektrickej energie a na riadenie zariadení spotrebujúcich elektrickú energiu; - ROZVÁDZAČE navrhnuté na použitie pre špeciálne prevádzkové podmienky, napríklad na lodiach, na železničných vozidlách za predpokladu, že sú splnené ostatné príslušné špecifické požiadavky; - ROZVÁDZAČE navrhnuté pre elektrické zariadenia strojov. Dopĺňajúce požiadavky pre ROZVÁDZAČE tvoriace časť stroja sú zahrnuté v súbore IEC 60204. Táto norma neplatí pre individuálne prístroje a samostatné súčasti, ako sú napríklad spúšťače motorov, poistkové spínače, elektronické zariadenia atď., ktoré vyhovujú príslušným normám výrobkov.