Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1793-1

STN EN 1793-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1793-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 1: Vlastné charakteristiky zvukovej pohltivosti
English title Road traffic noise reducing devices. Test method for determining the acoustic performance. Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption
Release Date: 01. 04. 2014
Date of withdrawal: 01. 09. 2017
ICS: 17.140.30, 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 6041
Level of incorporation: idt EN 1793-1:2012
Official Journal 03/14
Amendments
Replaced by: STN EN 1793-1:2017-09 (73 6041)
Repleces: STN EN 1793-1:2013-10 (73 6041)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma stanovuje laboratórnu metódu merania zvukovej pohltivosti plochých protihlukových clôn alebo plochého obkladu oporných múrov alebo tunelov. Zahŕňa posúdenie vlastnej zvukovej pohltivosti zariadení na zníženie hluku na okraji pozemných komunikácií, ktoré môžu byť zostavené vo vnútri skúšobného zariadenia opísaného v EN ISO 354. Skúšobná metóda uvedená v EN ISO 354, na ktorú táto norma odkazuje, platí zásadne len pre rovinné pohlcovače s vylúčením zariadení, ktoré sa správajú ako rezonátory s malým tlmením. Niektoré zariadenia sa môžu od týchto požiadaviek výrazne odchyľovať a v týchto prípadoch je potrebné výsledky interpretovať opatrne.