Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12966

STN EN 12966

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12966
Validity: Withdrawn
Number of pages: 120
Language:
SK
Spôsob zverejnenia: Norma bola vydaná na CD
Paper: 35,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 31,50€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 35,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 45,50€
Slovak title Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi
English title Road vertical signs. Variable message traffic signs
Release Date: 01. 01. 2017
Date of withdrawal: 01. 10. 2020
ICS: 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 7040
Level of incorporation: idt EN 12966:2014
Official Journal 12/16
Amendments
Replaced by: STN EN 12966+A1:2019-06 (73 7040)
Repleces: STN EN 12966:2015-05 (73 7040)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma stanovuje špecifikácie dvoch typov dopravných značiek s premennými symbolmi (PDZ), a to neprerušovaných (pozri 3.4) a prerušovaných (pozri 3.7). Táto európska norma sa týka prenosných, dočasných a trvalo osadených PDZ používaných na informáciu, riadenie, výstrahu a/alebo usmerňovanie dopravy na verejných a súkromných cestách vrátane tunelov. Skúšobné moduly sa používajú na preukázanie zhody s požiadavkami. Táto európska norma definuje optické a fyzikálne vlastnosti PDZ a požiadavky na ich trvanlivosť. Stanovuje aj relevantné požiadavky a príslušné skúšobné metódy, posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVPC) a označovanie. Táto európska norma sa nezaoberá: a) portálovými značkami , konzolovými nosníkmi, stĺpmi (nosičmi) a základmi; b) návestidlami; c) veľkosťou a tvarmi informácií na PDZ;d) ovládacími a monitorovacími zariadeniami okrem prípadov, ak sú tieto zariadenia vnútri PDZ; e) reguláciou svietivosti značky.