Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12966

STN EN 12966

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12966
Platnosť: Withdraw
Pages 120
language
SK
hard copy 35,00€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 31,50€
b) without ability to print, with ability to copy 35,00€
c) with ability to print and copy 45,50€
Slovak title Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi
English title Road vertical signs. Variable message traffic signs
Publication date 01. 01. 2017
Withdrawal date 01. 10. 2020
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7040
Úroveň zapracovania: idt EN 12966:2014
Vestník: 12/16
Amendments
Replaced by STN EN 12966+A1:2019-06 (73 7040)
Nahradené normy: STN EN 12966:2015-05 (73 7040)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje špecifikácie dvoch typov dopravných značiek s premennými symbolmi (PDZ), a to neprerušovaných (pozri 3.4) a prerušovaných (pozri 3.7). Táto európska norma sa týka prenosných, dočasných a trvalo osadených PDZ používaných na informáciu, riadenie, výstrahu a/alebo usmerňovanie dopravy na verejných a súkromných cestách vrátane tunelov. Skúšobné moduly sa používajú na preukázanie zhody s požiadavkami. Táto európska norma definuje optické a fyzikálne vlastnosti PDZ a požiadavky na ich trvanlivosť. Stanovuje aj relevantné požiadavky a príslušné skúšobné metódy, posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVPC) a označovanie. Táto európska norma sa nezaoberá: a) portálovými značkami , konzolovými nosníkmi, stĺpmi (nosičmi) a základmi; b) návestidlami; c) veľkosťou a tvarmi informácií na PDZ;d) ovládacími a monitorovacími zariadeniami okrem prípadov, ak sú tieto zariadenia vnútri PDZ; e) reguláciou svietivosti značky.