Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50193-1

STN EN 50193-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 50193-1
Platnosť: Valid
Pages 24
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Elektrické prietokové ohrievače vody. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky
English title Electric instantaneous water heaters. Methods for measuring the Performance. Part 1: General requirements
Publication date 01. 11. 2017
Withdrawal date
ICS: 91.140.65
Triediaci znak: 36 1061
Úroveň zapracovania: idt EN 50193-1:2016
Vestník: 10/17
Amendments Zmena A1 V 11/20
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 50193-1:2016-11 (36 1061)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 50193-1 z októbra 2013 sa môže súbežne s touto normou používať do 23. 5. 2019.
Predmet normy: Táto európska norma platí pre elektrické prietokové ohrievače vody na ohrievanie horúcej vody pre domácnosť a na podobné účely, ktoré majú obe tieto vlastnosti: spĺňajú minimálne jednu schému zaťaženia podľa prílohy A; zahrievajú na teplotu pod bodom varu. Táto európska norma stanovuje pojmy, definície a metódy merania na posúdenie energetickej účinnosti. Táto európska norma neberie do úvahy požiadavky na bezpečnosť spotrebičov.