Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 50193-1

STN EN 50193-1

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 50193-1
Platnosť: Platná
Počet strán: 24
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Elektrické prietokové ohrievače vody. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Electric instantaneous water heaters. Methods for measuring the Performance. Part 1: General requirements
Dátum vydania: 01. 11. 2017
Dátum zrušenia:
ICS: 91.140.65
Triediaci znak: 36 1061
Úroveň zapracovania: idt EN 50193-1:2016
Vestník: 10/17
Zmeny: Zmena A1 V 11/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 50193-1:2016-11 (36 1061)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 50193-1 z októbra 2013 sa môže súbežne s touto normou používať do 23. 5. 2019.
Predmet normy: Táto európska norma platí pre elektrické prietokové ohrievače vody na ohrievanie horúcej vody pre domácnosť a na podobné účely, ktoré majú obe tieto vlastnosti: spĺňajú minimálne jednu schému zaťaženia podľa prílohy A; zahrievajú na teplotu pod bodom varu. Táto európska norma stanovuje pojmy, definície a metódy merania na posúdenie energetickej účinnosti. Táto európska norma neberie do úvahy požiadavky na bezpečnosť spotrebičov.