Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN ISO/TS 21623

STN P CEN ISO/TS 21623

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN P CEN ISO/TS 21623
Platnosť: Valid
Pages 46
language
EN
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Pracovná expozícia. Posúdenie dermálnej expozície nanočasticiam a ich agregátom a aglomerátom (NOAA) (ISO/TS 21623: 2017)
English title Workplace exposure - Assessment of dermal exposure to nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA) (ISO/TS 21623:2017)
Publication date 01. 08. 2018
Withdrawal date
ICS: 13.040.30
Triediaci znak: 83 3606
Úroveň zapracovania: idt ISO/TS 21623:2017, idt CEN ISO/TS 21623:2018
Vestník: 07/18
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do februára 2020.
Predmet normy: This document describes a systematic approach to assess potential occupational risks related to nano-objects and their agglomerates and aggregates (NOAA) arising from the production and use of nanomaterials and/or nano-enabled products. This approach provides guidance to identify exposure routes, exposed body parts and potential consequences of exposure with respect to skin uptake, local effects and inadvertent ingestion. ...