Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 14504

STN EN 14504

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 14504
Platnosť: Platná
Počet strán: 30
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny a mostíky na vnútrozemských vodách. Požiadavky, skúšky
Anglický názov: Inland navigation vessels - Floating landing stages and floating bridges on inland waters - Requirements, tests
Dátum vydania: 01. 10. 2019
Dátum zrušenia:
ICS: 93.140
Triediaci znak: 32 8702
Úroveň zapracovania: idt EN 14504:2019
Vestník: 09/19
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14504:2017-01 (32 8702)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies safety requirements for floating landing stages and floating bridges for passenger transport and their equipment. Requirements for facilities for supply and waste disposals for vessels using these floating landing stages are not covered by this document. This document is not applicable to: - floating landing stages for motor vehicle traffic; - floating landing stages for recreational craft and inland navigation craft that are not vessels, e.g. floating equipment; - more severe requirements for floating landing stages used for the transhipment of dangerous goods; - any gangwayrequired between vessel and floating landing stage; - specialized floating structures which are not used for passenger traffic or the berthing of vessels.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)