Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 93.140

Počet záznamov: 15

Späť

Platná

Vydanie: 04.08.1989

CS

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb. Stavebná časť

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.08.1989

CS

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydromeliorácií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

SK

Lode vnútrozemskej plavby. Vnútrozemské prístavy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2014

EN

Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2017

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, minimálne 250 A

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2019

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny a mostíky na vnútrozemských vodách. Požiadavky, skúšky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2019

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 2: Pobrežná jednotka, dodatočné požiadavky

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.11.2001

EN

Katódová ochrana prístavných zariadení

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.05.2004

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Vnútrozemské prístavy

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.06.2004

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce nakladacie plochy. Požiadavky, skúšky

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.12.2004

SK

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny. Požiadavky, skúšky

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.05.2009

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny. Požiadavky, skúšky

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.06.2010

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz. Časť 2: Pobrežná jednotka, bezpečnostné požiadavky

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.10.2010

EN

Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.01.2017

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny a mostíky na vnútrozemských vodách. Požiadavky, skúšky

Objednať normu

Dotaz zabral 0,394s.