Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 93.140

Number of records: 15

Back
01 3469 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb. Stavebná časť

Release Date: 04.08.1989

01 3473 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydromeliorácií

Release Date: 16.08.1989

32 8701 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Vnútrozemské prístavy

Release Date: 01.12.2004

75 7905 Valid

Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie

Release Date: 01.01.2014

32 8706 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, minimálne 250 A

Release Date: 01.08.2017

32 8702 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny a mostíky na vnútrozemských vodách. Požiadavky, skúšky

Release Date: 01.10.2019

32 8705 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 2: Pobrežná jednotka, dodatočné požiadavky

Release Date: 01.12.2019

03 8381 Withdrawn

Katódová ochrana prístavných zariadení

Release Date: 01.11.2001

32 8701 Withdrawn

Lode vnútrozemskej plavby. Vnútrozemské prístavy

Release Date: 01.05.2004

32 8702 Withdrawn

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce nakladacie plochy. Požiadavky, skúšky

Release Date: 01.06.2004

32 8702 Withdrawn

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny. Požiadavky, skúšky

Release Date: 01.12.2004

32 8702 Withdrawn

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny. Požiadavky, skúšky

Release Date: 01.05.2009

32 8705 Withdrawn

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz. Časť 2: Pobrežná jednotka, bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.06.2010

75 7905 Withdrawn

Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie

Release Date: 01.10.2010

32 8702 Withdrawn

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny a mostíky na vnútrozemských vodách. Požiadavky, skúšky

Release Date: 01.01.2017

Dotaz zabral 0,410s.