Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 60479-1

STN IEC 60479-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN IEC 60479-1
Validity: Valid
Number of pages: 80
Language:
EN
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 1: Všeobecné hľadiská
English title Effects of current on human beings and livestock. Part 1: General aspects
Release Date: 01. 09. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 13.200, 13.260, 29.020
Sorting character/National clasification code 33 2011
Level of incorporation: idt IEC 60479-1:2018
Official Journal 08/19
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto časť IEC 60479 poskytuje základné usmernenie o účinkoch prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá pri zásahu elektrickým prúdom. Pre danú dráhu prúdu ľudským telom závisí nebezpečenstvo pre osoby predovšetkým od veľkosti a času trvania pretekania prúdu. Zóny čas/prúd špecifikované v nasledujúcich ustanoveniach však v mnohých prípadoch nie sú priamo použiteľné v praxi pri navrhovaní opatrení na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. Nevyhnutným kritériom je prípustná medza dotykového napätia (t. j. súčin prúdu prechádzajúceho telom nazývaného dotykový prúd a impedancie tela) ako funkcia času. Vzťah medzi prúdom a napätím nie je lineárny, pretože impedancia ľudského tela sa mení s dotykovým napätím, a preto sa vyžadujú informácie o tomto vzťahu. Rôzne časti ľudského tela (ako je koža, krv, svaly, iné tkanivá a kĺby) predstavujú pre elektrický prúd určitú impedanciu zloženú z odporových a kapacitných zložiek. Hodnoty impedancie tela závisia od mnohých faktorov.
Preview: Náhľad normy (PDF)