Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 16798-1

STN EN 16798-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 16798-1
Platnosť: Valid
Pages 80
language
EN
hard copy 28,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) without ability to print, with ability to copy 28,80€
c) with ability to print and copy 37,44€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 1: Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. Modul M1-6
English title Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6
Publication date 01. 11. 2019
Withdrawal date
ICS: 91.120.10, 91.140.01
Triediaci znak: 12 7015
Úroveň zapracovania: idt EN 16798-1:2019
Vestník: 10/19
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 15251:2008-06 (12 8003)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies requirements for indoor environmental parameters for thermal environment, indoor air quality, lighting and acoustics and specifies how to establish these parameters for building system design and energy performance calculations. This European Standard includes design criteria for the local thermal discomfort factors, draught, radiant temperature asymmetry, vertical air temperature differences and floor surface temperature. This European Standard is applicable where the criteria for indoor environment are set by human occupancy and where the production or process does not have a major impact on indoor environment. This European Standard also specifies occupancy schedules to be used in standard energy calculations and how different categories of criteria for the indoor environment can be used.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)