Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI CEN/TR 16798-2

TNI CEN/TR 16798-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: TNI CEN/TR 16798-2
Platnosť: Valid
Pages 89
language
EN
hard copy 28,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) without ability to print, with ability to copy 28,80€
c) with ability to print and copy 37,44€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 2: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-1. Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. (Modul M1-6)
English title Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 2: Interpretation of the requirements in EN 16798-1 - Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics (Module M1-6)
Publication date 01. 11. 2019
Withdrawal date
ICS: 91.120.10, 91.140.01
Triediaci znak: 12 7015
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 16798-2:2019
Vestník: 10/19
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document deals with the indoor environmental parameters for thermal environment, indoor air quality, lighting and acoustic. The document explains how to use EN 16798-1 for specifying indoor environmental input parameters for building system design and energy performance calculations. The document specifies methods for long term evaluation of the indoor environment obtained as a result of calculations or measurements. The document specifies criteria for measurements which can be used if required to measure compliance by inspection. The Document identifies parameters to be used by monitoring and displaying the indoor environment in existing buildings.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)