Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1794-1+AC

STN EN 1794-1+AC

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1794-1+AC
Platnosť: Platná
Počet strán: 28
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Non-acoustic performance. Part 1: Mechanical performance and stability requirements
Dátum vydania: 01. 01. 2020
Dátum zrušenia:
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6042
Úroveň zapracovania: idt EN 1794-1:2018+AC:2018
Vestník: 12/19
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1794-1+AC:2019-06 (73 6042)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje kritéria na kategorizáciu zariadení na zníženie hluku z cestnej dopravy na základe mechanických vlastností podľa stanovených podmienok namáhania nezávisle od použitých stavebných materiálov. Táto európska norma obsahuje rad podmienok a voliteľných požiadaviek, ktoré sa tu uvádzajú z dôvodu zohľadnenia rôznorodosti praxe v Európe. Jednotlivé aspekty ich splnenia sú osobitne uvedené v prílohách. Bezpečnostné hľadiská v prípade poškodenia zariadení na zníženie hluku obsahuje časť 2 tejto európskej normy. Táto európska norma sa zaoberá okamžitým správaním sa výrobku. Na posúdenie jeho dlhodobých vlastností má sa použiť norma EN 14389-2.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Značky a skratky 7
5 Požiadavky 8
5.1 Všeobecne 8
5.2 Zaťaženie vetrom a zaťaženie spôsobené prechádzajúcimi vozidlami 8
5.3 Vlastná tiaž 8
5.4 Náraz kameňov 8
5.5 Bezpečnosť pri náraze vozidiel 8
5.6 Dynamické zaťaženie odpratávaným snehom: ekvivalentné statické zaťaženie 8
6 Protokol o skúške 9
Príloha A (normatívna) – Odolnosť proti zaťaženiu vetrom a zaťaženiu spôsobené prechádzajúcimi vozidlami 10
Príloha B (normatívna) – Vlastná tiaž 18
Príloha C (normatívna) – Odolnosť proti nárazu kameňov 20
Príloha D (informatívna) – Bezpečnosť pri náraze vozidiel 23
Príloha E (normatívna) – Náhradné zaťaženie v dôsledku dynamických účinkov spôsobených odpratávaným snehom 24
Literatúra 27