Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 14908-7

STN EN 14908-7

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 14908-7
Platnosť: Valid
Pages 50
language
EN
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 7: Komunikácia prostredníctvom internetových protokolov
English title Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols
Publication date 01. 07. 2020
Withdrawal date
ICS: 91.140.01, 97.120
Triediaci znak: 74 7306
Úroveň zapracovania: idt EN 14908-7:2019
Vestník: 06/20
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies a communication protocol for networked control systems. The protocol provides peer-to-peer communication for networked control using web-services. The document describes services in layer 2 and layer 3. The layer 2 (data link layer) specification also describes the MAC sub-layer interface to the physical layer. The physical layer provides a choice of transmission media. The layer 3 (network layer), as described in EN 14908 1, is integrated in UDP/IP communication using IPv4 and IPv6 protocols.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)