Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN P CEN/TS 16931-7

STN P CEN/TS 16931-7

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN P CEN/TS 16931-7
Platnosť: Platná
Počet strán: 33
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Elektronická fakturácia. Časť 7: Metodika vývoja a použitia štruktúrovanej základnej faktúry podľa EN 16931-1
Anglický názov: Electronic invoicing - Part 7: Methodology for the development and use of EN 16931-1 compliant structured Core Invoice Usage Specifications
Dátum vydania: 01. 09. 2020
Dátum zrušenia:
ICS: 35.240.20
Triediaci znak: 36 9640
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 16931-7:2020
Vestník: 08/20
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 1. 3. 2022.
Predmet normy: This document applies in case a CIUS is produced as a specification with the objective of registering it in the appropriate registry. This document also establishes requirements for the steps to be taken in the process of creating Core Invoice Usage Specifications (CIUS) as defined in EN 16931-1. Furthermore, this document provides guidance for the creation and implementation of a CIUS.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)