Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1794-2

STN EN 1794-2

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1794-2
Platnosť: Platná
Počet strán: 24
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Non acoustic performance. Part 2: General safety and environmental requirements
Dátum vydania: 01. 08. 2021
Dátum zrušenia:
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6042
Úroveň zapracovania: idt EN 1794-2:2020
Vestník: 07/21
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1794-2:2020-09 (73 6042)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje metódy a kritériá na hodnotenie zariadení na zníženie hluku z cestnej dopravy z hľadiska všeobecnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri typických podmienkach vyskytujúcich sa pozdĺž pozemných komunikácií. Ak je to potrebné, uvádzajú sa vhodné skúšobné metódy. Požiadavky na tieto hľadiská sú samostatne spracované v prílohách A až E.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Značky 7
5 Požiadavky 8
5.1 Druhotná bezpečnosť (nebezpečenstvo z padajúcich úlomkov) 8
5.2 Ochrana životného prostredia 8
5.3 Únikové cesty 8
5.4 Svetelný odraz 8
5.5 Priehľadnosť 8
6 Protokol o skúške 8
Príloha A (normatívna) – Druhotná bezpečnosť (nebezpečenstvo z padajúcich úlomkov) 9
Príloha B (normatívna) – Ochrana životného prostredia 12
Príloha C (normatívna) – Prístup pre údržbu a únikové cesty 13
Príloha D (normatívna) – Svetelný odraz 14
Príloha E (informatívna) – Priehľadnosť 16
Literatúra 24