Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 11855-4

STN EN ISO 11855-4

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN ISO 11855-4
Platnosť: Valid
Pages 68
language
EN
hard copy 24,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 21,96€
b) without ability to print, with ability to copy 24,40€
c) with ability to print and copy 31,72€
Slovak title Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2021)
English title Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO 11855-4:2021)
Publication date 01. 12. 2021
Withdrawal date
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 06 0245
Úroveň zapracovania: idt ISO 11855-4:2021, idt EN ISO 11855-4:2021
Vestník: 11/21
Amendments Zmena A1 V 12/23
Replaced by
Nahradené normy: STN EN ISO 11855-4:2015-12 (06 0245)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document allows the calculation of peak cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS), based on heat gains, such as solar gains, internal heat gains, and ventilation, and the calculation of the cooling power demand on the water side, to be used to size the cooling system, as regards the chiller size, fluid flow rate, etc. This document defines a detailed method aimed at the calculation of heating and cooling capacity in non-steady state conditions.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)