Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 060245

Number of records: 21

Back
06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2021)

Release Date: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2021)

Release Date: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2021)

Release Date: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritéria komfortu (ISO 11855-1: 2021)

Release Date: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity (ISO 11855-2: 2021)

Release Date: 01.01.2022

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritéria komfortu (ISO 11855-1: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity (ISO 11855-2: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.04.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Návrh, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 8: Elektrické vykurovacie systémy (ISO 11855-8: 2023)

Release Date: 01.04.2024

06 0245 Withdrawn

Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia. Časť 3: Optimalizácia na používanie obnoviteľných zdrojov energie

Release Date: 01.04.2008

06 0245 Withdrawn

Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia. Časť 1: Stanovenie návrhu vykurovacej a chladiacej kapacity

Release Date: 01.10.2008

06 0245 Withdrawn

Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia. Časť 2: Navrhovanie, dimenzovanie a inštalácia

Release Date: 01.10.2008

06 0245 Withdrawn

Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia. Časť 1: Určovanie projektovaného vykurovacieho a chladiaceho výkonu

Release Date: 01.09.2009

06 0245 Withdrawn

Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia. Časť 2: Návrh, dimenzovanie a montáž

Release Date: 01.09.2009

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritériá komfortu (ISO 11855-1: 2012)

Release Date: 01.12.2015

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity (ISO 11855-2: 2012)

Release Date: 01.12.2015

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2012)

Release Date: 01.12.2015

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2012)

Release Date: 01.12.2015

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2012)

Release Date: 01.12.2015

Dotaz zabral 0,364s.