Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 14908-8

STN EN 14908-8

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 14908-8
Platnosť: Valid
Pages 20
language
EN
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 8: Komunikácia prostredníctvom širokopásmového pripojenia cez siete Power Line – s internetovými protokolmi
English title Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 8: Communication using Broadband over Power Line Networks - with internet protocols
Publication date 01. 12. 2021
Withdrawal date
ICS: 91.140.01, 97.120
Triediaci znak: 74 7306
Úroveň zapracovania: idt EN 14908-8:2021
Vestník: 11/21
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies a communication protocol for networked control systems. The protocol provides peer-to-peer communication for networked control using web-services. This document describes services in layer 1 and layer 2. The layer 1 (physical layer) specification describes the MAC sub-layer interface to the physical layer. The layer 2 (data link layer), as described in EN 14908 1, is integrated in UDP/IP communication using IPv4 and IPv6 protocols.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)