Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 14908-9

STN EN 14908-9

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 14908-9
Platnosť: Valid
Pages 32
language
EN
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 9: Bezdrôtová komunikácia v pásmach ISM
English title Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands
Publication date 01. 12. 2021
Withdrawal date
ICS: 91.140.01, 97.120
Triediaci znak: 74 7306
Úroveň zapracovania: idt EN 14908-9:2021
Vestník: 11/21
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies an adaptation layer for the control network protocol (CNP), as described in EN 14908 1 to utilize wireless communication network. This document defines the services of the wireless communication provided to CNP layer for delivering data and commands towards and from sensors, actuators, etc. which are wirelessly connected as part of the EN 14908 1 network. In addition, this document defines the requirements for the radio communication applicable for CNP layer operation. For the radio communication different frequency bands can be utilized. Annex A defines requirement for operation in different frequency bands.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)