Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1463-2

STN EN 1463-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1463-2
Validity: Valid
Number of pages: 20
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 2: Skúšky na skúšobnom úseku
English title Road marking materials. Retroreflecting road studs. Part 2: Road test performance specifications
Release Date: 01. 01. 2022
Date of withdrawal:
ICS: 93.080.20
Sorting character/National clasification code 73 7015
Level of incorporation: idt EN 1463-2:2021
Official Journal 12/21
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 1463-2:2021-12 (73 7015)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma popisuje skúšobnú metódu pre vykonávanie skúšok na skúšobných úsekoch pre retroreflexné dopravné gombíky. Špecifikácie sú uvedené pre miesta skúšok, pre organizáciu skúšok a pre prezentáciu výsledkov v podobe správy zo skúšky.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny, definície a typy 6
4 Skúšobné úseky a podmienky 6
4.1 Všeobecne 6
4.2 Charakteristiky skúšobných úsekov a lokality 6
4.3 Klimatické podmienky 7
4.4 Dopravné podmienky 7
4.5 Podmienky povrchu vozovky 7
5 Organizácia skúšok na skúšobných úsekoch 7
5.1 Trvanie 7
5.2 Umiestnenie v pozdĺžnom smere 8
6 Pokladanie dopravných gombíkov 9
6.1 Technické špecifikácie 9
6.2 Počet gombíkov 9
6.3 Retroreflexná farba šošovky 9
6.4 Obdobia pokladania 9
6.5 Vhodné podmienky pre pokladanie 9
7 Merania týkajúce sa parametrov 9
7.1 Všeobecne 9
7.2 Etapa 1: skúška počas dňa 9
7.3 Etapa 2: skúška počas noci 10
7.4 Etapa 3: prvotné hodnotenie 10
7.5 Etapa 4: výber skúšobných dopravných gombíkov pre fotometrické skúšanie 10
7.6 Etapa 5: skúšanie vybraných skúšobných gombíkov 10
7.6.1 Všeobecne 10
7.6.2 Postup 11
7.6.3 Meranie viditeľnosti v noci 11
8 Samostatná správa zo skúšky 11
8.1 Klasifikácia výsledkov 11
8.2 Minimálne požiadavky na správu zo skúšky 12
Príloha A (informatívna) – Príklad formulára hodnotenia skúšobného úseku 13
Príloha B (informatívna) – Vzor správy zo skúšky 16
Príloha C (informatívna) – Normalizovaná dokumentácia klimatických podmienok pomocou
Köppenovej klasifikácie 17
Literatúra 18