Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 92 0202-1

STN 92 0202-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 92 0202-1
Validity: Valid
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi
English title Fire protection of buildnigs. Distribution of the fire extinguishers in buildings
Release Date: 01. 06. 1999
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.20
Sorting character/National clasification code 92 0202
Level of incorporation:
Official Journal 06/99
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma rieši výpočtové postupy na stanovenie minimálneho počtu a druhu hasiacich prístrojov a zásady ich rozmiestňovania v stavbách do štyroch skupín.