Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 92 0202-1

STN 92 0202-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 92 0202-1
Platnosť: Valid
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi
English title Fire protection of buildnigs. Distribution of the fire extinguishers in buildings
Publication date 01. 06. 1999
Withdrawal date
ICS: 13.220.20
Triediaci znak: 92 0202
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/99
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma rieši výpočtové postupy na stanovenie minimálneho počtu a druhu hasiacich prístrojov a zásady ich rozmiestňovania v stavbách do štyroch skupín.