Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN 92 0202-1

STN 92 0202-1

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN 92 0202-1
Platnosť: Platná
Počet strán: 12
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 9,70€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8,73€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9,70€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,61€
Slovenský názov: Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi
Anglický názov: Fire protection of buildnigs. Distribution of the fire extinguishers in buildings
Dátum vydania: 01. 06. 1999
Dátum zrušenia:
ICS: 13.220.20
Triediaci znak: 92 0202
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/99
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma rieši výpočtové postupy na stanovenie minimálneho počtu a druhu hasiacich prístrojov a zásady ich rozmiestňovania v stavbách do štyroch skupín.