Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 1317-7

STN P CEN/TS 1317-7

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN P CEN/TS 1317-7
Validity: Valid
Number of pages: 52
Language:
EN
Paper: 21,40€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 21,40€
c) With ability to print and copy (printscreen) 27,82€
Slovak title Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 7: Funkčné charakteristiky a skúšobné metódy pre koncovky zvodidiel
English title Road restraint systems -Part 7: Performance characterisation and test methods for terminals of safety barriers
Release Date: 01. 03. 2024
Date of withdrawal:
ICS: 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 6030
Level of incorporation: idt CEN/TS 1317-7:2023
Official Journal 02/24
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN P ENV 1317-4:2003-08 (73 6030)
Note in Official Journal: Táto predbežná slovenská technická norma je určená na overenie. Prípadné pripomienky pošlite do novembra 2025 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Subject of the standard: This document specifies requirements, test/assessment methods and acceptance criteria for safety barrier terminals to be used in a permanent or temporary manner on roads and in vehicle circulation areas. The present document should be read in conjunction with EN 1317-1:2010 and EN 1317-2 2:2010 and EN 1317-5:2007+A2:2012.
Preview: Náhľad normy (PDF)