Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 11855-8

STN EN ISO 11855-8

Back

Listinná forma

Add to Cart

Elektronická forma (pdc súbor)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 11855-8
Validity: Valid
Number of pages: 20
Language:
EN
Hard copy: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Navrhovanie prostredia budov. Návrh, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 8: Elektrické vykurovacie systémy (ISO 11855-8: 2023)
English title Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 8: Electrical heating systems (ISO 11855-8:2023)
Release Date: 01. 04. 2024
Date of withdrawal:
ICS: 91.040.01
Sorting character/National clasification code 06 0245
Level of incorporation: idt EN ISO 11855-8:2023, idt ISO 11855-8:2023
Official Journal 03/24
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: This document specifies procedures and conditions to enable the heat flux in electrical surface heating systems to be determined relative to the medium differential temperature for systems. The determination of thermal performance electrical surface heating systems and their conformity to this document is carried out by calculation in accordance with design documents and a model. This enables a uniform assessment and calculation surface heating systems. The surface temperature and the temperature uniformity of the heated surface, nominal heat flux density between electrical heated layer and space are given as the result.
Preview: Náhľad normy (PDF)