Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50083-1

STN EN 50083-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 50083-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 32
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky
English title Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 1: Safety requierements
Release Date: 01. 01. 2000
Date of withdrawal: 01. 04. 2008
ICS: 33.060.40
Sorting character/National clasification code 36 7211
Level of incorporation: idt EN 50083-1:1993
Official Journal 01/00
Amendments Oprava *Cor.1 V 10/01, Zmena *A1 V 01/02, Zmena *A2 V 01/02
Replaced by: STN EN 60728-11:2005-11 (36 7211)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma sa týka bezpečnostných požiadaviek na systémy trvalo umiestnené na pracovisku na príjem, spracovanie a rozvod zvukových signálov.