Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 367211

Number of records: 100

Back
36 7211 Valid

Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 1: Základný prístup ISDN

Release Date: 01.12.2001

36 7211 Valid

Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 2: Primárny prístup ISDN a sieťové rozhranie prenajatých okruhov s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s

Release Date: 01.12.2001

36 7211 Valid

Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 1: Základný prístup ISDN

Release Date: 01.09.2003

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných televíznych antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Release Date: 01.09.2003

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7-1: Monitorovanie stavu vonkajšej hybridnej koaxiálnej vláknovej sústavy. Špecifikácia fyzickej vrstvy (PHY)

Release Date: 01.09.2005

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7-2: Monitorovanie stavu vonkajšej hybridnej koaxiálnej vláknovej sústavy. Špecifikácia vrstvy riadenia prístupu na médium (MAC)

Release Date: 01.09.2005

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 4: Pasívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Release Date: 01.01.2009

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 5-1: IP brány a rozhrania hlavných staníc

Release Date: 01.08.2009

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 13: Optické systémy na prenos vysielaného signálu

Release Date: 01.06.2010

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7-3: Monitorovanie stavu vonkajšej hybridnej koaxiálnej vláknovej sústavy. Napájací zdroj pre transpondér zbernice rozhrania (PSTIB)

Release Date: 01.06.2010

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia

Release Date: 01.10.2011

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

Release Date: 01.12.2012

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3-1: Metódy merania nelinearity na digitálnych kanáloch prenášajúcich DVB-C signály

Release Date: 01.01.2013

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 8: Elektromagnetická kompatibilita sietí

Release Date: 01.06.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-1: Meranie elektromagnetickej kompatibility

Release Date: 01.12.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10-1: Usmernenia na zavádzanie spätných kanálov v káblových sieťach

Release Date: 01.12.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10: Systémové vlastnosti spätných kanálov

Release Date: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 14: Optické prenosové systémy využívajúce technológiu RFoG

Release Date: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1-1: Dvojcestná RF kabeláž domových sietí

Release Date: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1-2: Prevádzkové požiadavky na signály dodávané pri prevádzke do systémovej zásuvky

Release Date: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Systémové vlastnosti vzostupnej cesty

Release Date: 01.02.2015

Dotaz zabral 0,373s.