Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2160

STN 33 2160

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 33 2160
Platnosť: Valid
Pages 56
language
CS
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
English title Rules for the protection of telecommunication lines and equipments against dangerous influences of three-phase high voltage, very high voltage and ultra high voltage lines
Publication date 01. 04. 1993
Withdrawal date
ICS: 29.060.10, 33.040.50, 33.060.40
Triediaci znak: 33 2160
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/93
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN 34 2030:1965-12, STN 34 2031:1965-01
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma platí pro výpočet nebezpečných vlivů venkovních a kabelových vedení vn, vvn a zvn na sdělovací vedení a zařízení, pro jejich ochranu před těmito vlivy a pro výpočet nebezpečných vlivů a stanovení způsobu ochran