Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 7753

STN ISO 7753

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN ISO 7753
Validity: Valid
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Atómová energia. Prevádzkové a skúšobné požiadavky na detegovanie kritického stavu a na bezpečnostné poplachové systémy
English title Nuclear energy. Performance and testing requirements for criticality detection and alarm systems
Release Date: 01. 02. 1997
Date of withdrawal:
ICS: 13.320, 27.120
Sorting character/National clasification code 40 2050
Level of incorporation: idt ISO 7753:1987
Official Journal 02/97
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma špecifikuje prevádzkové a skúšobné požiadavky na detegovanie kritického stavu a na bezpečnostné signalizačné systémy.