Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 4157-1

STN EN ISO 4157-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN ISO 4157-1
Platnosť: Valid
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 1: Budovy a ich časti (ISO 4157-1:1998)
English title Construction drawings. Designation systems. Part 1: Buildings and parts of buildings (ISO 4157-1:1998)
Publication date 01. 12. 2001
Withdrawal date
ICS: 01.100.30, 91.040
Triediaci znak: 01 3420
Úroveň zapracovania: idt ISO 4157-1:1998, idt EN ISO 4157-1:1998
Vestník: 11/01
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 4157 určuje požiadavky na systém a pravidlá označovania budov, ich priestorov, stavebných častí a prvkov.