Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 0002

STN 73 0002

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 73 0002
Platnosť: Withdraw
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Základné ustanovenia
English title Design of structural systems. Basic regulation
Publication date 01. 08. 2001
Withdrawal date 01. 10. 2020
ICS: 91.010
Triediaci znak: 73 0002
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/01
Amendments
Replaced by STN 73 0002:2020-10
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie nosných konštrukcií stavieb, pre koncepčné riešenie nosnej konštrukcie, spracovanie a úpravu statických výpočtov stavebných konštrukcií všetkých druhov, pre potrebnú dokumentáciu nosnej konštrukcie stavby, ak osobitné predpisy alebo normy pre určitý druh konštrukcií nestanovia inak.