Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN 73 0002

STN 73 0002

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN 73 0002
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 12
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 9,70€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8,73€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9,70€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,61€
Slovenský názov: Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Základné ustanovenia
Anglický názov: Design of structural systems. Basic regulation
Dátum vydania: 01. 08. 2001
Dátum zrušenia: 01. 10. 2020
ICS: 91.010
Triediaci znak: 73 0002
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/01
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 0002:2020-10
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie nosných konštrukcií stavieb, pre koncepčné riešenie nosnej konštrukcie, spracovanie a úpravu statických výpočtov stavebných konštrukcií všetkých druhov, pre potrebnú dokumentáciu nosnej konštrukcie stavby, ak osobitné predpisy alebo normy pre určitý druh konštrukcií nestanovia inak.