Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 0601

STN 73 0601

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 73 0601
Platnosť: Valid
Pages 32
language
CS
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Ochrana stavieb proti radónu z podložia
English title Protection of buildings against radon from the soil
Publication date 01. 12. 2002
Withdrawal date
ICS: 13.280, 91.040.01
Triediaci znak: 73 0601
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/02
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie a prevedenie stavieb proti prenikaniu radónu z podložia a vzťahuje sa na nové stavby.