Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN 73 0601

STN 73 0601

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN 73 0601
Platnosť: Platná
Počet strán: 32
Jazyk:
CS
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Ochrana stavieb proti radónu z podložia
Anglický názov: Protection of buildings against radon from the soil
Dátum vydania: 01. 12. 2002
Dátum zrušenia:
ICS: 13.280, 91.040.01
Triediaci znak: 73 0601
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/02
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie a prevedenie stavieb proti prenikaniu radónu z podložia a vzťahuje sa na nové stavby.