Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12482-1

STN EN 12482-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12482-1
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Hliník a zliatiny hliníka. Predvalky na všeobecné používanie. Časť 1: Špecifikácie na výrobky valcované za tepla
English title Aluminium and aluminium alloys. Reroll stock for general applications. Part 1: Specifications for hot rolled reroll stock
Release Date: 01. 09. 2003
Date of withdrawal:
ICS: 77.120.10, 77.150.10
Sorting character/National clasification code 42 1425
Level of incorporation: idt EN 12482-1:1998
Official Journal 08/03
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto časť EN 12482 špecifikuje požiadavky na tvárnený hliník a hliníkové zliatiny vo forme pásov valcovaných za tepla.