Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50083-9

STN EN 50083-9

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 50083-9
Platnosť: Valid
Pages 56
language
SK
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných televíznych antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2
English title Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 9: Interfaces for CATV/SMATV headends and similar professional equipment for DVB/MPEG-2 transport streams
Publication date 01. 09. 2003
Withdrawal date
ICS: 33.060.40
Triediaci znak: 36 7211
Úroveň zapracovania: idt EN 50083-9:2002
Vestník: 08/03
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 50083-9:2001-11 (36 7211)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma EN 50083 sa týka káblových sietí pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby.