Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50098-1/Zmena A1

STN EN 50098-1/Zmena A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 50098-1/Zmena A1
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 1: Základný prístup ISDN
English title Customer premises cabling for Information Technology. Part 1: ISDN basic access
Publication date 01. 09. 2003
Withdrawal date
ICS: 33.060.40, 33.080
Triediaci znak: 36 7211
Úroveň zapracovania: idt EN 50098-1:1998/A1:2002, idt EN 50098-1:1998/A1:2002/corr. Jan.:2003
Vestník: 08/03
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma definuje požiadavky na návrh a konfiguráciu káblových rozvodov v budovách na spájanie zariadení základného prístupu ISDN.