Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 62019/Zmena A1

STN EN 62019/Zmena A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 62019/Zmena A1
Platnosť: Valid
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky
English title Electrical accessories. Circuit-breakers and similar equipment for household use. Auxiliary contact units
Publication date 01. 02. 2004
Withdrawal date
ICS: 29.120.50, 29.120.60
Triediaci znak: 35 4190
Úroveň zapracovania: idt IEC 62019:1999/A1:2002, idt EN 62019:1999/A1:2003
Vestník: 01/04
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma platí pre pomocné kontaktné jednotky pridružené (alebo určené na pridruženie) k ističom na nadprúdové istenie a prúdovým chráničom so vstavanou ochranou proti nadprúdu alebo bez nej na domové a podobné inštalácie s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavú hodnotu 440 V a jednosmernú hodnotu 250 V a menovitý prúd neprevyšujúci 10 A.