Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.120.60

Number of records: 144

Back
35 4190 Valid

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Release Date: 01.08.2001

35 7183 Valid

Plynom izolované oddelenia rozvádzačov na striedavý prúd pre menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane

Release Date: 01.01.2002

35 4221 Valid

Vypínače vysokého napätia na striedavý prúd. Návod na hodnotenie seizmickej odolnosti vypínačov vysokého napätia na striedavý prúd

Release Date: 01.01.2002

35 7110 Valid

Metóda stanovenia oteplenia extrapoláciou pre čiastočne typovo skúšané rozvádzače (PTTA) pre spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia

Release Date: 01.01.2002

35 4184 Valid

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

Release Date: 01.10.2003

35 4190 Valid

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Release Date: 01.02.2004

35 4184 Valid

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

Release Date: 01.04.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

35 4190 Valid

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Release Date: 01.01.2006

35 4184 Valid

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

Release Date: 01.04.2011

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Release Date: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Release Date: 01.02.2014

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.02.2014

35 4190 Valid

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Release Date: 01.06.2015

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Release Date: 01.12.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Release Date: 01.12.2016

35 7001 Withdrawn

Hlavná domová skriňa pre koncové pripojenie siete HDS 1

Release Date: 21.03.1956

35 7002 Withdrawn

Hlavná domová skriňa pre koncové pripojenie siete HDS 2

Release Date: 21.03.1956

35 7003 Withdrawn

Hlavná domová skriňa pre priebežné vedenie v rúrkach a pre koncové pripojenie HDS 3

Release Date: 21.03.1956

35 7005 Withdrawn

Rozpojovacia istiaca skriňa RIS 1

Release Date: 23.07.1956

Dotaz zabral 0,415s.