Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.120.60

Počet záznamov: 144

Späť

Platná

Vydanie: 01.08.2001

SK

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2002

CS

Vypínače vysokého napätia na striedavý prúd. Návod na hodnotenie seizmickej odolnosti vypínačov vysokého napätia na striedavý prúd

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2002

CS

Metóda stanovenia oteplenia extrapoláciou pre čiastočne typovo skúšané rozvádzače (PTTA) pre spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2003

SK

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2004

SK

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2004

SK

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2004

SK

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2004

SK

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

SK

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2011

SK

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2013

SK

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2014

SK

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2014

SK

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2015

EN

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2016

SK

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2016

SK

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 21.03.1956

CS

Hlavná domová skriňa pre koncové pripojenie siete HDS 1

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 21.03.1956

CS

Hlavná domová skriňa pre koncové pripojenie siete HDS 2

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 21.03.1956

CS

Hlavná domová skriňa pre priebežné vedenie v rúrkach a pre koncové pripojenie HDS 3

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 23.07.1956

CS

Rozpojovacia istiaca skriňa RIS 1

Objednať normu

Dotaz zabral 0,423s.