Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 14504

STN EN 14504

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 14504
Validity: Withdrawn
Number of pages: 20
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny. Požiadavky, skúšky
English title Inland navigation vessels. Floating landing stages. Requirements, tests
Release Date: 01. 12. 2004
Date of withdrawal: 01. 05. 2009
ICS: 47.060, 93.140
Sorting character/National clasification code 32 8702
Level of incorporation: idt EN 14504:2004
Official Journal 11/04
Amendments
Replaced by: STN EN 14504:2009-05 (32 8702)
Repleces: STN EN 14504:2004-06 (32 8702)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma stanovuje bezpečnostné požiadavky na plávajúce pristávacie plošiny a ich vybavenie. Neplatí pri: -nábrežných konštrukciách, ako sú nábrežné hrádze/steny, larsenové steny, štetovnice a nábrežné vyväzovacie bitvy; - plávajúcich nástupných pontónoch pre rekreačné lode; -väčšine sprísnených požiadaviek na plávajúce pristávacie plošiny používané pri prekládke nebezpečného tovaru; -akýchkoľvek nástupných plošinách požadovaných medzi plavidlom a plávajúcou pristávacou plošinou.