Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-7-703

STN 33 2000-7-703

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-7-703
Validity: Valid
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Elektrické inštalácie budov. Časť 7-703: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Miestnosti a kabíny so saunovými ohrievačmi
English title Electrical installations of buildings. Part 7-703: Requirements for special installations or locations. Rooms and cabins containing sauna heaters
Release Date: 01. 03. 2006
Date of withdrawal:
ICS: 29.020, 91.140.50
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation: idt IEC 60364-7-703:2004, idt HD 60364-7-703:2005
Official Journal 02/06
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN 33 2000-7-703:2002-08
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Text dokumentu 64/1404/FDIS, budúce druhé vydanie IEC 60364-7-703, pripravený v IEC TC 64 Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom bol predložený na paralelné hlasovanie IEC-CENELEC a CENELEC ho schválil 01. 03. 2005 ako HD 60364-7-703.