Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 015260

Number of records: 4

Back
01 5260 Valid

Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012)

Release Date: 01.09.2012

01 5260 Withdrawn

Všeobecné kritéria pre činnosť kontrolných orgánov

Release Date: 01.12.1995

01 5260 Withdrawn

Všeobecné kritériá na činnosť rôznych kontrolných orgánov

Release Date: 01.04.1998

01 5260 Withdrawn

Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 1998)

Release Date: 01.07.2005

Dotaz zabral 0,363s.