Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO/IEC 17020

STN EN ISO/IEC 17020

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO/IEC 17020
Validity: Withdrawn
Number of pages: 24
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 1998)
English title General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998)
Release Date: 01. 07. 2005
Date of withdrawal: 01. 09. 2012
ICS: 03.120.20
Sorting character/National clasification code 01 5260
Level of incorporation: idt ISO/IEC 17020:1998, idt EN ISO/IEC 17020:2004
Official Journal 06/05
Amendments
Replaced by: STN EN ISO/IEC 17020:2012-09 (01 5260)
Repleces: STN EN 45004:1998-04 (01 5260)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma určuje všeobecné kritériá kompetentnosti nestranných orgánov vykonávajúcich inšpekciu bez ohľadu na odvetvie ich pôsobenia. Špecifikuje aj kritériá nezávislosti.