Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 060237

Number of records: 35

Back
06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-7: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Release Date: 01.08.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-4: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1

Release Date: 01.08.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-3: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-3. Modul M3-6, M4-6, M8-6

Release Date: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-2: Systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla

Release Date: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-8: Systémy výroby tepla, teplovzdušné a závesné sálavé systémy vykurovania, vrátane pecí

Release Date: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-10: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7

Release Date: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-8: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-5 (Centralizované vykurovanie a chladenie) , Modul M3-8-5, M4-8-5, M11-8-5

Release Date: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-6: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3

Release Date: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-5: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-2, Modul M3-8

Release Date: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-4: Systémy výroby tepla, systémy kombinovanej výroby elektriny a tepla integrované v budovách

Release Date: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne a fotovoltické systémy

Release Date: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2: Systémy odovzdávania tepla a chladu do priestoru

Release Date: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-2: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5

Release Date: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-9: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-8, Modul M3-8-8

Release Date: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-10: Veterné systémy na výrobu elektriny

Release Date: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Systémy výroby tepla a prípravy úžitkovej teplej vody, spaľovacie systémy (kotly, biomasa)

Release Date: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 5: Vykurovanie a skladovacie systémy úžitkovej teplej vody (nie chladenie)

Release Date: 01.11.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť 3: Tepelný príkon systémov na výrobu úžitkovej teplej vody a charakteristika potrieb

Release Date: 01.01.2018

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-2: Systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla

Release Date: 01.03.2018

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Centralizované zásobovanie teplom a chladom, moduly M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Release Date: 01.02.2020

06 0237 Withdrawn

Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne systémy

Release Date: 01.12.2007

Dotaz zabral 0,376s.