Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI CEN/TR 15316-6-4

TNI CEN/TR 15316-6-4

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: TNI CEN/TR 15316-6-4
Platnosť: Valid
Pages 66
language
EN
hard copy 24,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 21,96€
b) without ability to print, with ability to copy 24,40€
c) with ability to print and copy 31,72€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-4: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1
English title Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-4: Explanation and justification of EN 15316-4-1, Module M3-8-1, M8-8-1
Publication date 01. 08. 2017
Withdrawal date
ICS: 91.120.10, 91.140.10, 91.140.65
Triediaci znak: 06 0237
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 15316-6-4:2017
Vestník: 07/17
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: