Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15316-4-1

STN EN 15316-4-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 15316-4-1
Platnosť: Valid
Pages 56
language
EN
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Systémy výroby tepla a prípravy úžitkovej teplej vody, spaľovacie systémy (kotly, biomasa)
English title Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1
Publication date 01. 11. 2017
Withdrawal date
ICS: 91.140.10, 91.140.65
Triediaci znak: 06 0237
Úroveň zapracovania: idt EN 15316-4-1:2017
Vestník: 10/17
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 15316-3-3:2009-05 (06 0237), STN EN 15316-4-1:2008-10 (06 0237), STN EN 15316-4-7:2009-06 (06 0237)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: