Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 730594

Number of records: 4

Back
73 0594 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtové metódy (ISO 13788: 2012)

Release Date: 01.07.2013

73 0594 Valid

Tepelnovlhkostné vlastnosti zariadení budov a priemyselných prevádzok. Výpočet difúzie vodnej pary. Izolačné systémy studených potrubí (ISO 15758: 2014)

Release Date: 01.11.2014

73 0594 Withdrawn

Tepelno-vlhkostné vlastnosti technických zariadení budov a priemyselných inštalácií. Výpočet difúzie vodnej pary. Izolačné systémy na rúry na studené médiá

Release Date: 01.12.2002

73 0594 Withdrawn

Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtová metóda (ISO 13788:2001)

Release Date: 01.08.2003

Dotaz zabral 0,363s.