Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 13788

STN EN ISO 13788

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 13788
Validity: Withdrawn
Number of pages: 40
Language:
CS
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtová metóda (ISO 13788:2001)
English title Hygrothermal performance of building components and building elements. Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation. Calculation method (ISO 13788:2001)
Release Date: 01. 08. 2003
Date of withdrawal: 01. 07. 2013
ICS: 91.120.10, 91.120.30
Sorting character/National clasification code 73 0594
Level of incorporation: idt EN ISO 13788:2001, idt ISO 13788:2001
Official Journal 07/03
Amendments
Replaced by: STN EN ISO 13788:2013-07 (73 0594)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma stanovuje výpočtové metódy pre - vnútornú povrchovú teplotu stavebnej konštrukcie alebo stavebného prvku, od ktorej je pravdepodobný rast pliesne.